اخبار و رویدادها

نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی ، نمایشگاه بین المللی بهمن 1395
نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی ، نمایشگاه بین المللی بهمن 1395
نخستین نمایشگاه قهوه ، شکلات و صنایع وابسته فرودین 97 اهواز
نخستین نمایشگاه قهوه ، شکلات و صنایع وابسته فرودین 97 اهواز
هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران - بهمن ماه 1393
هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران - بهمن ماه 1393